Sme sa oficiálnym dovozcom firmy RME pre Slovenskú republiku

www.rme-audio.com

  Sme sa oficiálnym dovozcom firmy QUANTEC pre Slovenskú republiku

 

www.quantec.com

 Sme sa oficiálnym dovozcom firmy SPL pre Slovenskú republiku

 

www.http://spl.info/

SPL prináša teplo do studeného digitálneho sveta

 

Sme oficiálnym predajcom firmy

ANTELOPE AUDIO

 

Antelope Orion Studio

Antelope Orion Studio u nás len 2.495 EUR

 FERROFISH A16 MK II AD/DA konvertor / MADI / ADAT

u nás len za 1.090 €

 

 

 

 

Poskytujeme akustické návrhy, certifikované akustické merania, výrobu akustických obkladov na mieru, montáž na kľúč. Ceny a info na: +421 903 775 897

 

 

KONTAKTY

SOUND SERVICE
Š.Králika 10
841 08 Bratislava
tel: +421 910 211 911 +421 903 775 897
napíšte nám
rme-support@soundservice.sk
spl-support@soundservice.sk

NOVINKY

arr3RME MÁ NOVÝ FIREFACE UFX+THUNDERBOLT A USB 3  RME FIREFACE UFX+ rýchly a spoľahlivý s novým Thunderbolt a USB 3... arr3QUANTEC- GERMANY - HIGH-END ROOM SIMULÁTORY Nemecká firma QUANTEC je spoločnosť s 30 ročnou tradíciou vo vývoji algoritmu QRS ( Quantec Reverb... arr3ANTELOPE AUDIO GOLIATHGoliath je najvýkonnejšie audio rozhrane od Antelope Audio, má 16 mikrofónnych predzosiľňovačov,... arr3SPL PQ MASTERINGOVÝ EQUALIZÉRFirma SPL rozšírila svoje porfólio o 5 pásmový masteritgový equalizér, triedy... arr3SPL NEOS JE NAJLEPŠÍ SUMAČNÝ MIXÁŽNY PULT NA SVETEFirma SPL koncom stanovila nové zásady v ponímaní spracovania analógového signálu a skonštruovala...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 1 445,00 €
do košíka:

SPL CRIMSON - veľký výkon malá cena

u nás len za 499 €

 

 

ANTELOPE ZEHN TOUR THUNDERBOLT

USB 32x32

Audio Karta s Vintage FX

u nás len za 1.495 €

  

 RME FIREFACE 802 - nová technológia prevodníkov, analógový zvuk

u nás len za 1.499 €

 

 

 

 

 RME FIREFACE UFX+ s Thunderbolt/USB 3

u nás len za 2.699 €

 

94 Vstupov / 94 Výstupov

 

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti audia a videa, vyhotovujeme projekty inštalácíí. Info na projekty a ceny hardware: +421 903 775 897

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Reklamačný, záručný a pozáručný  servis

Ako postupovať pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s kuriérom protokol o škode. Kuriér tovar doručí späť a vy nás zároveň kontaktujte  telefonicky , alebo e-mailom. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 24 hodín od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť taktiež  nahláste. Neskôr by nebola  reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná, nakoľko túto skutočnosť môžeme konzultovať s kuriérskou službou maximálne do 24 hodín.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom a počkajte na naše pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov, záručného listu a kópie faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty alebo ktoroukoľvek  kuriérskou službou. Tovar zašlite ako balík na našu adresu a nezabudnite ho poistiť. Neposielajte tovar na dobierku, takáto zásielka nebude prevzatá. Pri použití kuriérskej služby zvoľte možnosť, že zásielku preplatí príjemca, pri použití Slovenskej pošty vám náklady spätne uhradíme.

3. Adresa pre zasielanie reklamácií:

Sound Service
Š. Králika 10
SK-841 08 Bratislava

Telefonický kontakt pre kuriérsku službu použite ľubovoľné číslo z našich kontaktov

4. V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo vašom okolí, môžete si záruku uplatniť v tomto servise. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.soundservice.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi, ktoré vám oznámime telefonicky, alebo e-mailom. Pri akýchkoľvek dodatočných otázkach ohľadne reklamácie nás okamžite kontaktujte.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebovania výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach,  alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

5. Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretí raz
 • Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaný prístroj) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
 • Všetky úkony týkajúce sa pozáručného servisu výrobku podliehajú plne poplatku za materíál, servis a dopravu